tvkontrollen.se

Om tvkontrollen.se

Tvkontrollen.se är en tablå-sida som började utvecklas redan 2017. Vid starten av utvecklingen var detta endast ett hobbyprojekt i samarbete med företaget Rovi/TiVo som tillhandahöll projektets data. Under 2018 var första versionen av tvkontrollen.se klar. Mycket tid hade lagts ner på projektet och det kändes fel att låta det hamna på hyllan och samla damm. Det bestämdes att utvecklingen av projektet skulle fortgå, och det med en produktions-version som mål. Samarbetet med Rovi avslutades och vidareutvecklingen påbörjades. Efter många om och men så lanserades tvkontrollen.se, hösten 2019.

Tv-kontrollen.se är en hemsida som tillhandahåller tablå-data till svenska tv-kanaler. Tablån är lättåtkomlig och lättanvändling på de flesta av dagens enheter. Tablån och sidan vidareutvecklas ständigt för att uppnå användarnas önskemål.

This product uses the TMDb API but is not endorsed or certified by TMDb.