tvkontrollen.se

Användarvillkor

Dessa användarvillkor förklarar under vilka omständigheter som vår sida och dess tjänster får användas. Kontakta oss på [email protected] om du har några funderingar.

1. Var vänlig och läs användarvillkoren noga. Genom åtkomst och användande av vår hemsida och applikationer, tillsammans med allt innehåll och funktionalitet medger du att du accepterar dessa användarvillkor, cookie policy och andra meddelanden, riktlinjer och regler publicerade av tvkontrollen.se.
Användarvillkoren och cookie policyn kan kommas åt på våra tjänster via länkar.

2. Om du inte accepterar dessa användarvillkor var då vänlig och besök ej och/eller använd ej våra tjänster.

3. Tvkontrollen.se kan komma att ändra dessa användarvillkor när som helst utan förvarning. Var vänlig och läs användarvillkoren regelbundet för att försäkra att du är medveten om dess förändringar. Din fortsatta åtkomst och/eller användning av våra tjänster efter att förändringar av användarvillkoren har ägt rum medger du att du accepterar att bli lagligt bunden till de uppdaterade och/eller ändrade användarvillkor.

Användning av våra tjänster

4. Du samtycker till att använda våra tjänster endast för lagliga endamål och på ett sätt som inte kränker rättigheterna, begränsar eller hämmar personers användning av våra tjänster och att alltid uppfylla dessa användarvillkor, lagar och regler.

5. Genom åtkomst och användning av våra tjänster samtycker du till att endast använda datan vi tillhandahåller, för din egen personliga användning och inte till några som helst kommersiella användningsområden, eller i andra syften, inklusive reklam eller försäljing av varor eller tjänster. Du samtycker även till att inte anpassa, förändra eller skapa ett derivatverk från någon data och/eller innehåll som våra tjänster tillhandahåller förutom för personligt användande. Du behöver vårt skriftliga tillstånd om du vill använda något innehåll från våra tjänster av någon annan anledning. Ett skriftligt tillstånd kan när som helst, utan förklaring upphöra och vid sådan verkan ska användandet av innehållet omedelbart upphöra.

Upphovsrätt och copyright

6. All information, data, text, dokument, grafik, loggor, design, bilder, funktioner, reklam eller annat innehåll, tjäsnter eller material (eller någon del av dem) tillgänliga på våra tjänster är skyddade av copyright, varumärken, databasrättigheter och andra materiella rättigheter samt ägs av eller är licenserade till oss eller är genom andra samarbeten tillåtet för oss att använda enligt tillämplig lag eller annat tillsånd. Denna info ska inte förvirras med öppet användande av innehållet eller rätten att använda materialet och datan på annat sätt än vad som tillåts i dessa användarvillkor.

7. Förutom vad som är specifikt tillåtet för våra tjänster åtar du dig att inte kopiera, lagra på disk(inklusive på någon annan webbplats eller databas), distribuera, överföra, publicera, skicka, modifiera eller offentligt visa upp delar av våra tjänster utan vårat skriftliga tillstånd.

Innehållsförtroende

8. Vi garanterar inte att något material på våra tjänster är korrekt eller fritt från fel, och vi frånskriver oss allt ansvar som uppstår på grund av att man förlitar sig på innehållet på våra tjänster eller att man förlitar sig på vad en annan part delar med sig av eller vidarebefordrar av information från innehåll i våra tjänster.

9. Vi strävar efter att uppdatera våra tjänster regelbundet och kan ändra innehållet när som helst. Vi kan avbryta åtkomsten till våra tjänster eller stänga dem på obestämd tid när som helst men vi är inte skyldiga att uppdatera våra tjänster.

Länka till våra tjänster

10. Du kan länka till alla webbplateser inom våra tjäsnter utan att söka vårt ytterligare skriftliga medgivande förutsatt att du följer dessa användarvillkor.

11. Alla länkar till våra tjänster måste göras på ett sätt som är rättvist, lagligt och som inte skadar vårt rykte eller som utnyttjar det. Du får inte upprätta en länk som på något sätt föreslår någon form av representation eller godkännande från vår sida när ingen sådan finns.